Istoricul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Simonide”

 

Istoricul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Simonide” Pitești

 

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” este prima școală publică cu predare în limba română din Pitești, purtând la început numele de Școală Națională.
În băncile acestei şcoli au stat numeroase personalităţi: Ion C. Brătianu, Ionel I. C. Brătianu, Armand Călinescu, pictorul Rudolf Scheweitzer-Cumpăna sau Emil Constantinescu – fostul preşedinte al României. Cartea de vizită a acestei şcoli de presigiu se poate mândri şi cu o vizită a Regelui Carol I.

În anul 2009, Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” a primit DIPLOMA DE ONOARE, acordată de Guvernul României, pentru rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele şcolare.
În anul 2016, şcoala a primit calificativul EXECELENT pentru rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade – din Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Nicolae Simonide – primul institutor și director al școlii

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” este prima școală publică cu predare în limba română din orașul Pitești, purtând numele la început de Școală Națională.
Ca urmare a eforturilor depuse de către Primăria Pitești și Ocârmuirea districtului Argeș a fost pus în practică articolul 365 din Regulamentul Organic care prevedea înființarea de școli începătoare în limba română, în toate capitalele de județ, cu o durată de trei ani. În consecință, la 10 februarie 1833, primul institutor și primul director al școlii, Nicolae Simonide, făcea cunoscut Eforiei Școalelor că, la 5 februarie 1833 a început școala în comuna Pitești în prezența autorităților și a locuitorilor orașului, cu un număr de 50 de școlari. Odată deschisă, au alergat la școala lui Simonide o mulțime de băieți și fete, toți dornici de învățătură în frumoasa limbă românească și recrutați din toate straturile sociale, figurând între ei și mulți feciori de boieri, retrași din școlile grecești.

Încă de la începuturi școala s-a confruntat cu nemeroase greutăți materiale pricinuite de lipsa unui local corespunzător, de material didactic, de manuale. Cu toate acestea Nicoale Simonide nu s-a descurajat și a reușit să ducă la bun sfârșit nobila sa misiune. Fondatorul școlii, Nicolae Simonide – pe numele său adevărat Nicolae Simion Ciolan – s-a născut la Câmpulung – Muscel, în anul 1804, ca fiu al lui Nicolae Ciolan, descendent al unei familii de intelectuali proveniți din Ardeal. După experiența didactică printre care s-a numărat și aceea de revizor școlar, în anul 1848 îl regăsim pe Simonide ca și prefect al județului Argeș.
Inițial școala a funcționat în anexele Schitului Buliga, iar începând cu 23 aprilie 1833 în casele Episcopiei Buzăului. La 18 iunie 1833, reponsabili locali, printre care și deputatul Dincă Brătianu, au hotărât să construiască un local propriu al școlii. Școala va funcționa provizoriu în casele stolnicului Ion Socolescu compuse din opt camere. Acest local se afla pe Ulița Mare, lângă fosta Biserică Sf. Nicolae.

Magistratul orașului cumpără în 1840 de la Polcovniceasa Anica Enghel un loc de casă. Aici între 1840 și 1841 a fost construit localul școlii situat pe Ulița Boierească, viitorul Bulevard Brătianu. Localul școlii avea o față spre str. Brătianu și o alta spre pasagiul școlilor.
Un al doilea local a fost construit pe locul vechiului edificiu, începând cu 24 august 1908, ora 11 dimineața, când s-a pus piatra fundamentală, fiind de față toate autoritățile comunale, județene și școlare în frunte cu marele Spiru Haret, ministrul școalelor. Inaugurarea s-a făcut în cursul lunii octombrie 1909, la ceremonie fiind prezent şi marele om politic Ion C. Brătianu. În noul local au învățat generații la rând. În anul 1960, elevii au fost mutați în actualul imobil situat pe strada 9 Mai, construit în anul 1959.

De-a lungul timpului, titulatura școlii a fost schimbată: Școala Națională, Școala publică de băieți, Școala primară de băieți nr. 1. Din anul 1931 școala s-a numit Școala ,,Nicolae Simonide’’ la propunerea direcțunii școlii și a Comitetului școlar. La începuturile regimului comunist s-a numit Școala elementară nr.1 de băieți, în 1961/1962, Școala elementară de 7 ani, în 1962/1963, Școala de 8 ani nr.1. Din anul 1997 va purtat numele de Școala Nr.1 ,, Nicolae Simonide’’, iar începând cu anul 2012 poartă titulatura de Școala Gimnazială ,, Nicolae Simonide’’.

În decursul celor 180 de ani de existență, Școala Gimnazială ,,Nicolae Simonide’’ a jucat un rol important în istoria urbei noastre. În primul rând, este prima școală publică cu predare în limba română din Pitești și din vechiul județ Argeș. Elevii care se pregăteau în particular, dar și absolvenții școlilor confesionale din Pitești (evanghelică, catolică, izraelită) erau obligați să susțină examenul de atestat la școala lui Simonide cu profesorii acestei școli.
Trebuie remarcat și faptul că prima reprezentație a unei piese de teatru în Pitești s-a făcut în localul școlii publice. De asemenea, pentru o bună perioadă de timp aici a funcționat muzeul Ateneului popular,, Ionescu Gion’’. De remarcat că permanent școala a beneficiat de o bibliotecă și de un muzeu.

În Comitetul școlar se regăsesc personalități piteștene precum: Dincă Brătianu, colonelul Gorjanu, locotenent colonelul Corneliu Calotescu, colonelul Barbu Pârâianu, Nicolae Coculesu, preoții de la Bisericile Sf. Nicolae, Sf. Mina șI Sf. Ion, avocați, ingineri, dar și comercianți. Să mai remarcăm și faptul că școala a fost vizitată de domnitorul Munteniei Gheorghe Bibescu, dar și de regele României Carol I.

În timpul participării României la Primului Război Mondial, 1916-1918, localul școlii a fost ocupat de armatele Austro-Ungariei. Între 1919-1920 aici a funcționat școala normală de învățători ,, Alexandru Odobescu’’, iar din 1920 până la 1931, au funcționat în această clădire toate școlile primare din Pitești, pentru că localurile școlii de băieți nr. 2 și nr. 3 erau ocupate de școala normală de fete.

Subsolul clădirii școlii a adăpostit între 1911-1915 o cantină școlară în care serveau masa elevii săraci. Și tot în subsolul clădirii între 1921-1934 a funcționat căminul Școlii de meserii, dar și Școala industrială de ucenici.

În timpul celui De-al Doilea Război Mondial, clădirea școlii a fost evacuată și transformată în Spital Militar pentru Zona Interioară, iar bombardamentele Aliaților din 6 iunie 1944 au deteriorat serios construcția ridicată în perioada 1908 – 1909.

Școala Gimnazială ,, Nicolae Simonide’’ a împlinit în anul 2013, 180 de ani de existență. În această vreme s-au perindat la catedră zeci de dascăli și în bănci mii de elevii. Toți dascălii acestei școli, începând cu primul director, Nicolae Simonide, au lăsat ceva bun în urma lor. Datorită acestei moșteniri, școala s-a păstrat în topul celor mai bune școli din Pitești.
Absolvenții acestei prestigioase unități de învățământ, din diferitele generații, au ocupat și ocupă funcții importante politice, culturale, administrative. Amintim printre alții pe: Ionel Brătianu – prim ministru al României, Constantin Brătianu – șeful P.N.L., Armand Călinescu – prim ministru, Emil Constantinescu – fostul președinte al României, generalul Constantin Cristescu – unul dintre comandanții armatei române din Primul Război Mondial, poetul George Topârceanu, pictorul Rudolf Scheweitzer-Cumpăna. Lista celebrtităților care și-au intersectat destinele cu ale vechii școli piteștene este, desigur, mult mai lungă.

Astăzi ,,bătrâna doamnă’’ a învățământului din Pitești demonstrează că a rămas cu același spirit tânăr ca și acum 180 de ani. Își iubește elevii, îi încurajează și îi pregătește pentru a deveni în primul rând OAMENI. În curtea școlii pot fi văzuți, ca și în trecut, elevi provenind din familii înstărite, dar și din familii paupere. Toți sunt, însă, prietenii și elevii lui Simonide.
Susținută financiar atât de Primărie, cât și de Consliul Local, dar și de Ministerul Educației Naționale, școala își dezvoltă baza materială. De fiecare dată, alături au fost părinții și elevii școlii. În acest sens a fost înființată în anul 2010, Asociația Proeducația-Școala Gimanzială ,,Nicolae Simonide’’.

În curtea școlii, din anul școlar 2011-2012, funcționează şi grădinița care beneficiază de o clădire proprie, modernă.

Din anul școlar 2013-2014, a fost pus în aplicare proiectul ,,Lumea studioșilor’’ (Before și After Scool). Pentru un bun început al anului școlar 2014-2015, s-a renovat un corp al clădirii școlii unde vor funcționa clasele pregătitoare.

Beneficiind de aceste condiții, elevii îndrumați de educatorii lor încearcă și reușesc să ducă mai departe tradiția școlii prin rezultatele la învățătură și premiile câștigate la olimpiadele și concursurile școlare. Am aminti numai premiile mari obținute în ultimii patru ani: premiul I și medalia de aur la Olimpiada națională de matematică și mențiunile la Olimpiada națională de fizică și Olimpiada națională de istorie.

Cei mai mulți absolvenți ai școlii reușesc să fie admiși la cele mai prestigioase licee din Pitești. Statistica bazată pe documentele școlii și ale liceelor respective o dovedește.