Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide” Pitești

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, nr. 4.019/ 15 martie 2024     metodologie inscriere invatamant primar 2024

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE ”NICOLAE SIMONIDE” PITEȘTI

Atenție!!!
Art. 5. — (1) Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
Art. 6. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
Art. 9. — (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.
 • Condiții de înscriere în învățământul primar – art. 5-8 
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16

CÂND ȘI UNDE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA COPIILOR?

⇒  Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 28 martie— 10 aprilie 2024

⇒  Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE/CMBRAE ?

⇒ copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița

⇒ copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

Ce este clasa pregătitoare ?

– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare

– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale  (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)

– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?

 • Comunicare în limba română
 • Matematică şi Explorarea mediului
 • Dezvoltare personală
 • Arte vizuale și Abilități practice
 • Muzică și mișcare
 • Educație fizică
 • Religie
 • Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?

De-a lungul anului școlar sunt parcurse  unități tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.

Avem în vedere:

 • teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse);
 • importanța învățării prin joc;
 • necesitatea învăţării prin cooperare;
 • abordare integrată a învățării (prin învățare formlă și nonformală);
 • realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.
Hi, I’m Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *