Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”  Pitești

Felicitări tuturor pentru participare și implicare!

 

Argument: Competiția generală de joc va contribui nu numai la activizarea intelectuală a copiilor, dar și la formarea personalității elevilor, manifestarea unei conduite atitudinale pozitive față de muncă, față de interesele în cadrul grupului școlar, creșterea mobilității gândirii de bază (rapiditate, operativitate, capacitatea de control și autocontrol, calități ale atenției)

Scopul: Sporirea aspectului motivațional pentru studiul matematicii, biologiei, limba și literatura română, geografie, fizică etc.

Obiective:

1. Aplicarea practică a cunoștințelor dobândite în clasă.

2.Sistematizarea cunoștințelor acumulate anterior.

3.Dezvoltarea gândirii logice și a ingeniozității.

 

 

 

 

 

Hi, I’m Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *