Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”  Pitești

În urma câștigării calculatoarelor din cadrul proiectului Dăm click pe România, dotarea laboratorului Ael a vizat la creşterea eficienţei activităţilor de învăţare, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiului individual.

Calculatoarele donate sunt folosite pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate.

În concluzie, elevii sunt foarte încântați de noile echipamente IT donate către Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide” Pitești și beneficiază de un învățământ de calitate şi de cele mai bune rezultate prin folosirea metodelor clasice de predare, învaţare, evaluare cât şi metodele moderne.

Hi, I’m Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *