Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”  Pitești
📣 Anunțuri

Extras Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea/avizarea programelor școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu opționale și, respectiv, pentru modulele de pregătire din învățământul preuniversitar, ofertate la nivelul unităților de învățământ din județul Argeș în anul școlar 2024-2025 aprobată în CA al I.Ș.J. Argeș din 12.10.2023 Revizuire conform O.M.E. nr. 3238/05.02.2021

Hi, I’m Școala Gimnazială ”Nicolae Simonide”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *