Toate cadrele didactice au susţinut şedinţele cu părinţii conform graficului, orele de consiliere cu părinţii şi au participat la lectoratul cu părinţii pe şcoală. Toate cadrele didactice au pregătit şi prezentat programe artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Activitatea Comisiei metodice în acest semestru s-a desfășurat conform Planului managerial elaborat la începutul anului școlar.

Subcategorii