COMPONENŢA COMISIILOR  METODICE SI A COMISIILOR DE LUCRU

COMPONENŢA COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
RESPONSABIL:
Prof. GARDIN SORINA   
MEMBRI :

 • Prof. ALBULESCU ALLORA
 • Prof. GIULAN IULIA
 • Prof. POPESCU ANGELICA
 • Prof. ŞTEFAN ION
 • Prof. TEODORECI MIHAI
 • Prof. MIU ION
 • Prof. DUŢU GABRIEL
 • Prof. DIMA DANIELA

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
RESPONSABIL: Prof. COANDĂ VIORELA   
MEMBRI :

 • Prof. ALBULESCU ALLORA
 • Prof. DIANA DANIELA

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU CURRICULUM
RESPONSABIL: Prof. PÂRLAC MARIANA
MEMBRI :  Prof. STANA GABRIELA

 • Prof. PARASCHIVESCU ROZALIA
 • Prof. ALBULESCU ALLORA
 • Prof. DUŢU GABRIEL
 • Prof. ŞTEFAN ION
 • Prof. DIMA DANIELA

COMPONENŢA COMISIEI METODICE DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE
RESPONSABIL:  Prof. ALBULESCU ALLORA
MEMBRI :                          

 • Prof. GARDIN SORINA
 • Prof. POPESCU ANGELICA
 • Prof. DOJANĂ RUXANDRA           
 • Prof. GIULAN IULIA

COMPONENŢA COMISIEI METODICE  DE MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
RESPONSABIL: - Prof. DUŢU GABRIEL
MEMBRI : 

 • Prof. MIU ION
 • Prof. PÂRLAC MARIANA
 • Prof. UNGUREANU MARIA
 • Prof. VOICU DANIELA
 • Prof. SORESCU MIRELA
 • Prof. CONSTANTIN CĂTĂLINA
 • Prof. GHIŢĂ CARMEN

COMPONENŢA COMISIEI METODICE OM ŞI SOCIETATE
RESPONSABIL: - Prof. ŞTEFAN ION
MEMBRI :

 • Prof. TEODORECI MIHAIL
 • Prof. COANDĂ VIORELA
 • Prof. AXENTE MARILENA

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
RESPONSABIL: - Prof. NIŢĂ MARIA   
MEMBRI :

 • Prof. UNGUREANU DIANA
 • Prof. DOJANĂ RUXANDRA

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCATIVE
RESPONSABIL: Prof. Călinescu Vasilica   
MEMBRI :

 • Prof. Albulescu Allora
 • Prof. Stoica Camelia
 • Prof. Ungureanu Diana

COMPONENŢA COMISIEI PRIVIND VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE
RESPONSABIL:  Prof. DOJANĂ RUXANDRA   
MEMBRI :

 • Prof. TEODORECI MIHAIL
 • Prof. BUMBENECI ANGELA
 • Prof. MOISESCU MAGDALENA

COMPONENŢA COMISIEI DE ARTĂ, EDUCAŢIE FIZICĂ, EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI MUZICĂ
RESPONSABIL:  Prof. DIMA DANIELA
MEMBRI :

 • Prof. MATEI CĂTĂLIN
 • Prof. STOICA VIOREL
 • Prof. MATEESCU IULIANA
 • Prof. CIUREA TATIANA
 • Prof. ARTAPILĂ VIOLETA

COMPONENŢA COMISIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
RESPONSABIL: Prof. UNGUREANU MARIA   
MEMBRI :

 • Doctor LUCA FELICIA
 • Prof. CĂLINESCU VASILICA

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU SELECŢIONAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE
RESPONSABIL:  Prof. TEODORECI MIHAIL
SECRETARUL COMISIEI: - Dobra Cornelia
MEMBRI :  Prof. DIŢI MARIA