Lista nominală cu personalul de conducere, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic al Școlii Gimnaziale ”Nicolae Simonide”, în anul școlar 2015-2016

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Personal de conducere/personal didactic de predare/personal didactic auxiliar/ personal nedidactic

1.

PROF. MIU ION

PERSONAL DE CONDUCERE

2.

ALBULESCU ALLORA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

3.

BUMBENECI ANGELA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

4.

CĂLINESCU VASILICA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

5.

CHIRIŢESCU ELENA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6.

CIUREA TATIANA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

7.

COJOCARU ADRIAN

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

8.

COMAN VALENTINA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

9.

COMAN LILIANA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

10.

DEACONU PATRYCIEA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

11.

DIMA DANIELA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

12.

DINCĂ IONUŢ COSMIN

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

13.

DIŢI MARIA CECILIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

14.

DOJANĂ  RUXANDRA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

15.

DUMITRU MARINELA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

16.

DUŢU GABRIEL

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

17.

GARDIN SORINA MARIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

18.

MATEESCU-MARINICĂ JENI-IULIANA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

19.

MATEI ION CĂTĂLIN

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

20.

MOISESCU MARIA MAGDALENA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

21.

NEACŞU MONICA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

22.

NIŢĂ MARIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

23.

PARASCHIVESCU ROZALIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

24.

PASCU BIANCA FLORIANA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

25.

PÂRLAC MARIANA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

26.

STANA GABRIELA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

27.

STOICA ELENA CAMELIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

28.

ŞTEFAN ION

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

29.

TEODORECI MIHAIL ZORIN

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

30.

UNGUREANU  MARIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

31.

UNGUREANU DIANA MARIA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

32.

VÎLCU NICOLETA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

33.

ZAHIU RODICA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

34.

ZANFIR RAMONA MIHAELA

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

35.

IVĂNOIU MIHAELA

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

36.

DOBRA CORNELIA

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

37.

ANDREI FLORIN

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

38.

BAHRIM AURELIA

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

39.

ANDREI LUCICA

PERSONAL NEDIDACTIC

40.

ALEXANDRU EMILIA

PERSONAL NEDIDACTIC

41.

MICU CORNELIA

PERSONAL NEDIDACTIC

42.

BRATU VIOLETA

PERSONAL NEDIDACTIC

43.

STOCHIRICI ALEXANDRU

PERSONAL NEDIDACTIC

44.

BADEA MARCEL

PERSONAL NEDIDACTIC

45.

GHEORGHE VASILE

PERSONAL NEDIDACTIC

 

 

 

DIRECTOR,

 

Prof. Miu Ion

COMPONENŢA COMISIILOR  METODICE SI A COMISIILOR DE LUCRU

COMPONENŢA COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
RESPONSABIL:
Prof. GARDIN SORINA   
MEMBRI :

  • Prof. ALBULESCU ALLORA
  • Prof. GIULAN IULIA
  • Prof. POPESCU ANGELICA
  • Prof. ŞTEFAN ION
  • Prof. TEODORECI MIHAI
  • Prof. MIU ION
  • Prof. DUŢU GABRIEL
  • Prof. DIMA DANIELA

Citeşte mai departe...

Școala Gimnazială "Nicolae Simonide" este prima școală publică cu predare în limba română din orașul Pitești, purtând numele la început de Școală Națională.

Ca urmare a eforturilor depuse de către Primăria Pitești și Ocârmuirea districtului Argeș a fost pus în practică articolul 365 din Regulamentul Organic care prevedea înființarea de școli începătoare în limba română, în toate capitalele de județ, cu o durată de trei ani. În consecință, la 10 februarie 1833, primul institutor și primul director al școlii, Nicolae Simonide, făcea cunoscut Eforiei Școalelor că, la 5 februarie 1833 a început școala în comuna Pitești în prezența autorităților și a locuitorilor orașului, cu un număr de 50 de școlari. Odată deschisă, au alergat la școala lui Simonide o mulțime de băieți și fete, toți dornici de învățătură în frumoasa limbă românească și recrutați din toate straturile sociale, figurând între ei și mulți feciori de boieri, retrași din școlile grecești.

Citeşte mai departe...