Before & After school "Lumea Studioşilor"

Programul before&after school se derulează în cadrul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Simonide”  şi oferă servicii de supraveghere şi asistare la efectuarea temelor, cu ajutorul unui personal didactic calificat şi cu experienţă.

Programul zilnic cuprinde:

 • Primirea copiilor;
 • Masa de prânz + gustarea;
 • Efectuarea şi verificarea temelor + alte activităţi şcolare.
 • Activităţi opţionale (teatru, limbi străine, pian etc.)


Programul zilnic (luni-vineri):

 • 08,00 – 12,00 (before school)
 • 12,00 – 17,00 (after school)


Tarif: 20 lei/zi (acest tarif include mâncarea, temele şi activităţile şcolare)

CUM VĂ ÎNSCRIEŢI COPILUL ?
Înscrierea copilului dvs. la oricare dintre programele noastre  se efectuează pe toată durata anului, pe baza unui dosar de înscriere.
Dosarul de înscriere cuprinde:

 • Cerere tip;
 • Certificat de naştere al copilului (copie);
 • Copii după actele de identitate ale părinţilor;
 • Fişa medicală eliberată de medicul de familie;
 • Aviz epidermiologic, care să cuprindă menţiunea : “apt pentru a intra în colectivitate”.